Pro školy

Vážení pedagogové,

plánujete školní výlet a chcete svým žákům či studentům zpestřit program návštěvou národní kulturní památky? Potřebujete nebo chcete doplnit probíranou dějepisnou látku?

Co Vám hrad Český Šternberk může nabídnout?

Původně středověký hrad s barokními zámeckými interiéry, který dodnes vlastní rodina jeho zakladatele
I běžnou prohlídku hradu vždy přizpůsobujeme věku žáků
Pro menší děti (cca 5-8 let) nabízíme prohlídku s klíčnicí Poznej rodové sídlo Sternbergů!
Pro doplnění dějepisné látky o uměleckých slozích si můžete objednat speciální prohlídku pro školy Proměny šlechtického interiéru, při které žáci obdrží přehled slohů a svoje nově nabyté znalosti si na závěr vyzkouší v malém kvízu

Máte speciální požadavek na téma nebo průběh prohlídky? Neváhejte nás kontaktovat.


Cena vstupného pro školy s výkladem v českém jazyce:
děti (4-15 let):120 Kč
studenti (do 26 let): 120 Kč
pedagogický doprovod:
1-15 dětí1 učitel zdarma, další platí jako žáci
16-30 dětí2 učitelé zdarma, další platí jako žáci
31-50 dětí3 učitelé zdarma, další platí jako žáci

Erb

Kontakt: Hrad Český Šternberk, tel.: (+420) 317 855 101, hrad@zsternberg.cz